SARS-CoV-2 - Chế tạo hệ thống phát hiện nhanh

COVID-19 đã trở thành mối đe dọa toàn thế giới. COVID-19 là bệnh mới nổi, sự hiểu biết về dịch tễ và virus gây bệnh này còn hạn chế, đã 8 tháng kể từ lúc dịch bệnh bùng phát vẫn chưa phát triển được vaccine phòng bệnh. Công tác giám sát hiện tại phần lớn tập trung cho ca nặng, chưa phản ánh phổ bệnh, tỷ lệ ca nhẹ và không triệu chứng. Việc nghiên cứu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán có giá thành phù hợp, đặc biệt phương tiện kỹ thuật mới trong chẩn đoán nhanh và sớm là cực kỳ cần thiết để góp phần vào việc kiểm soát và phòng ngừa COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới.

Việt Nam gấp rút triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến chủng virus corona mới nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Các đề tài nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu chế tạo Bộ Sinh phẩm RT-PCR và Realtime RT-PCR phát hiện chủng mới của virus Sars-CoV-2; Nghiên cứu chế tạo hệ thống phát hiện nhanh để sàng lọc Sars-CoV-2; Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng virus bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Sars-CoV-2 gây ra.

Đề tài nghiên cứu chế tạo hệ thống phát hiện nhanh để sàng lọc Sars-CoV-2 giao cho Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa (PHUSA Biochem) chủ trì phối hợp với Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN – Sở KH&CN Cần Thơ, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh với mục tiêu chế tạo được bộ sinh phẩm sinh học phân tử dựa trên nguyên lý RT-PCR phát hiện chủng Sars-CoV-2; Hoàn thiện thiết bị sử dụng bộ sinh phẩm sinh học phân tử dựa trên nguyên lý RT-PCR phát hiện chủng Sars-CoV-2; Ứng dụng thiết bị sử dụng bộ sinh phẩm sinh học phân tử dựa trên nguyên lý RT-PCR (hệ thống SPOT CHECK) phát hiện chủng Sars-CoV-2 trên lâm sàng.