Master mix 2X


PHUSA Master Mix 2X là hỗn hợp dung dịch có nồng độ 2X của Taq DNA Polymerase, dNTPs và các thành phần cần thiết cho PCR ngoại trừ DNA template và mồi. Master Mix 2X dùng được cho phản ứng Realtime PCR

Sản phẩm Master Mix 2X Tracking dye có chứa thêm chất có tỉ trọng cao và màu chỉ thị giúp load trực tiếp sản phẩm sau khi PCR vào gel agarose mà không phải phối trộn thêm với bất kì loading buffer khác. Khuyến cáo không sử dụng Master Mix 2X Tracking dye cho Realtime PCR

 

  • ​Thành phần Buffer sử dụng: 10 mM Tris-HCl, 75 mM KoAC, 2 mM MgCl2 (pH 8,5).
  • Tốc độ kéo dài mạch mới của Taq DNA polymerase: 1 kb/min.
  • Sản phẩm được cung cấp dưới dạng tube 1,5ml hoặc chia nhỏ đủ dùng cho 1 phản ứng (thêm phụ phí).
  • Tiện lợi, dễ sử dụng.
  • Tiết kiệm thời gian và giảm sự nhiễm chéo.
  • Thích hợp cho nhiều thể tích phản ứng khác nhau.
  • Sản phẩm này có thể bảo quản ở nhiệt độ thường từ 3-5 ngày. Sau khi nhận được sản phẩm vui lòng bảo quản như đã khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng.
Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-MS2X-0100 Master mix 2X_0100 Nồng độ 2X, 100 phản ứng, thể tích 50 uL/1 phản ứng 450.000
P-MS2X-0250 Master mix 2X_0250 Nồng độ 2X, 250 phản ứng, thể tích 50 uL/1 phản ứng 875.000
P-MS2X-1000 Master mix 2X_1000 Nồng độ 2X, 1000 phản ứng, thể tích 50 uL/1 phản ứng 2.800.000
P-TMS2X-0100 Master mix 2X_0100_Tracking dye Nồng độ 2X, đã bổ sung tracking dye, 100 phản ứng, thể tích 50 uL/1 phản ứng 470.000
P-TMS2X-0250 Master mix 2X_0250_Tracking dye Nồng độ 2X, đã bổ sung tracking dye, 250 phản ứng, thể tích 50 uL/1 Phản ứng 910.000
P-TMS2X-1000 Master mix 2X_1000_Tracking dye Nồng độ 2X, đã bổ sung tracking dye, 1000 phản ứng, thể tích 50 uL/1 phản ứng 2.900.000
Tổng cộng: