Script One Step RT-PCR (2x)

Hỗn hợp One Step RT-PCR có nồng độ 2X, bao gồm enzyme M-MLV Reverse transcriptase và Hot-Start Taq DNA polymerase, dNTPs và một số thành phần khác

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-MS2X-RT-050 SCRIPT One Step RT PHUSA SCRIPT One Step RT-PCR là hỗn hợp Master mix 2X của enzyme M-MLV Reverse transcriptase và Hot-Start Taq DNA polymerase, dNTPs và một số thành phần khác. 50 Rxn 9.000.000
Tổng cộng: