SARS-CoV-2 DNA Positive Control

Chứng dương là trình tự DNA được dòng hóa vào Vector pUC19, đảm bảo độ ổn định

PHUSA cung cấp 2 trình tự làm chứng dương cho Gene E và Gene RdRP

Được kiểm tra bằng kết quả GTT Sanger

Được đóng gói ở quy cách tube 1,5 ml, thể tích giao 50 ul, lượng 10e7 copy

 

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-Control-RR RRgen.SC.PUC.GS 10^7 Copy trình tự DNA của gene RdRP, được clone vào pUC19. Thể tích 50 ul 2.000.000
P-PControl-E Egen.SC.PUC.GS 10^7 Copy trình tự DNA của gene E, được clone vào pUC19. Thể tích 50 ul 2.000.000
Tổng cộng:

Kết quả GTT Sanger kiểm tra kết quả cloned vào pUC19

    -  RRgen.SC.PUC.GS

    -  Egen.SC.PUC.GS