Micro pipette

Thiết kế gọn nhẹ

Khoảng điều chỉnh thể tích từ 0,1ul - 10ml

Hiển thị nội dung rõ ràng cho cài đặt thể tích

Dễ hiệu chuẩn và bảo trì với công cụ được cung cấp

Đầu lọc tuýp an toàn có thể ngăn ngừa nhiễm bẩn và hư hỏng pipette

Các dịch vụ hiệu chuẩn, bảo trì và sửa chữa hấp dẫn

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
LH0301001 Micropipette0.1 0,1 - 2,5μl 1.860.000
LH0301002 Micropipette0.5 0,5 - 10μl 1.860.000
LH0301003 Micropipette02 2 - 20μl 1.860.000
LH0301004 Micropipette5 5 - 50μl 1.860.000
LH0301005 Micropipette10 10 - 100μl 1.860.000
LH0301006 Micropipette20 20 - 200μl 1.860.000
LH0301007 Micropipette100 100 - 1000μl 1.860.000
LH0301008 Micropipette1000 1000 - 5000μl 1.860.000
LH0301009 Micropipette5000 5 - 10ml 1.860.000
Tổng cộng: