Taq DNA polymerase

 

Taq polymerase (hay Taq) là enzyme chịu nhiệt thường dùng trong các phản ứng PCR, hoạt động tối ưu ở nhiệt độ 72°C.  Enzyme có vai trò xúc tác cho quá trình lắp ráp các nucleotide  A, T, G, C vào mạch DNA mới tổng hợp theo chiều 5 '→ 3' khi có mặt của ion Mg2+.  Enzyme này không bao gồm hoạt tính exonuclease 3 '→ 5'.

  • Nồng độ: 2 U/µl
  • Tốc độ kéo dài mạch mới: 1 kb/min
  • Độ tinh sạch >90%
  • Buffer trữ: 50% Glycerol, 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% Tween 20 và 0,5% Nonidet P-40.
  • Sản phẩm đi kèm với Buffer cơ bản: 10 mM Tris-HCl, 75 mM KoAC, 2 mM MgCl2 (pH 8,5). (250 ul Buffer cho 50 phản ứng Taq DNA Polymerase)
  • Sản phẩm này có thể bảo quản ở nhiệt độ thường từ 3-5 ngày. Sau khi nhận được sản phẩm vui lòng bảo quản như đã khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng. 
Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-Taq-100 PHUSA Taq_100 Taq DNA polymerase, nồng độ 2 U/uL, 100 Unit 150.000
P-Taq-500 PHUSA Taq_500 Taq DNA polymerase, nồng độ 2 U/uL, 500 Unit 650.000
Tổng cộng: