Thuốc nhuộm DNA

Safe Dye là thuốc nhuộm mới, an toàn, thay thế cho nhuộm ethidium bromide (EtBr) truyền thống để phát hiện các đoạn nucleic acid trong gel agarose. Khi liên kết với DNA hoặc RNA sẽ phát ánh sáng huỳnh quang.

Nồng độ: 20,000X

Được sử dụng để nhuộm DNA hoặc RNA thay thế cho EtBr.

Không độc hại, không gây đột biến và không gây ung thư

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-SDye-0500 Safe dye_500 Thuốc nhuộm DNA dùng trong điện di agarose, 500 uL 2.000.000
P-SDye-250 Safe dye_250 Thuốc nhuộm DNA dùng trong điện di agarose, 250 uL 1.200.000
Tổng cộng: