Ultra-clear Agarose

Agarose chất lượng cao thường được sử dụng trong kĩ thuật điện di, dùng để phân tách các mảnh DNA hoặc RNA

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-Agar-020 Agarose 20g Agarose dùng trong điện di, 20g 400.000
P-Agar-100 Agarose 100g Agarose dùng trong điện di, 100g 1.600.000
Tổng cộng: