PCR Buffer 10X

PCR Buffer 10X là dung dịch đệm chứa các thành phần hỗ trợ thực hiện phản ứng PCR, thường đi kèm với Taq DNA Polymerse. Một số loại PCR Buffer 10X công ty Phù Sa cung cấp

 • PCR Buffer chứa KCl (10X)
     
         100 mM Tris-HCl, 500 mM KCl, 15 mM MgCl2 (pH 8,3)
 • PCR Buffer chứa KoAC (10X)
         
     100 mM Tris-HCl, 750 mM KoAC, 15 mM MgCl2 (pH 8,5)
 • PCR Buffer chứa (NH4)2SO4 (10X)
            750 mM Tris-HCl,  200 mM (NH4)2SO4 , 0,1% (v/v) Tween 20, 15 mM MgCl2 (pH 8,8)
Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-PB(NH4)2SO4 PCR Buffer-(NH4)2SO4 PCR Buffer-(NH4)2SO4, 10X, pH 8,8 150.000
P-PBKCl PCR Buffer-KCl 1 ml PCR Buffer-KCl 10X; pH 8,3 150.000
P-PBKoAC PCR Buffer-KoAC 1 ml PCR Buffer-KoAC 10X, pH 8,5 150.000
Tổng cộng: