DNA Ladder

Sản phẩm chứa các phân tử DNA với các kích thước xác định, được sử dụng trong phương pháp chạy điện di trên gel agarose để ước tính kích thước của các phân tử DNA khi chưa biết rõ kích thước của chúng.

Bên cạnh các loại thang chuẩn thường sử dụng như Ladder 100 bp hay Ladder 1 kb, tại PHUSA Biochem chúng tôi cho phép khách hàng có thể tùy chọn kích thước DNA trong thang chuẩn để phù hợp với yêu cầu của mình.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-Ladder-01-100 DNA Ladder_01100 Solution. Sản phẩm bao gồm 6 mảnh DNA có kích thước 100 250 500 750 1000 và 2000 bp, 500uL đủ cho 100 lần load 1.800.000
P-Ladder-01-50 DNA Ladder_0150 Solution. Sản phẩm bao gồm 6 mảnh DNA có kích thước 100 250 500 750 1000 và 2000 bp, 250uL đủ cho 50 lần load 990.000
P-Ladder01-20 DNA Ladder_0120 Solution. Sản phẩm bao gồm 6 mảnh DNA có kích thước 100 250 500 750 1000 và 2000 bp, 100uL đủ cho 20 lần load 450.000
Tổng cộng: