DNA Ladder

Sản phẩm chứa các phân tử DNA với các kích thước xác định, được sử dụng trong phương pháp chạy điện di trên gel agarose để ước tính kích thước của các phân tử DNA khi chưa biết rõ kích thước của chúng.

Bên cạnh các loại thang chuẩn thường sử dụng như Ladder 100 bp hay Ladder 1 kb, tại PHUSA Biochem chúng tôi cho phép khách hàng có thể tùy chọn kích thước DNA trong thang chuẩn để phù hợp với yêu cầu của mình.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
P-100Lad-050 DNA Ladder_50 100bp DNA ladder, solution. Size 100bp-2kb, 50uL đủ cho 10 lần load 250.000
P-100Lad-100 DNA Ladder_100 100bp DNA ladder, solution. Size 100bp-2kb, 100uL đủ cho 20 lần load 450.000
Tổng cộng: