YHV Kit

Dùng trong chẩn đoán virus gây bệnh đầu vàng trên tôm

Bệnh do virus YHV (Yellow head virus) gây ra, tôm bệnh ăn nhiều khác thường trong vài ngày, rồi bỏ ăn đột ngột. Sau đó 1-2 ngày tôm bơi lờ đờ không định hướng trên mặt nước hoặc ven bờ, bám vào bờ. Phần đầu ngực, gan, tụy chuyển màu vàng, gan có thể có màu trắng nhạt, vàng nhạt hoặc nâu, thân tôm có màu nhợt nhạt. Tôm chết rải rác trong vó rồi chết với mức độ tăng dần, chết rất nhanh trong vòng 3-5 ngày (có thể chết gần 100%) sau khi xuất hiện các triệu chứng.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-YHV-100 K-YHV-100 100 tests 7.500.000
K-YHV-250 K-YHV-250 250 tests 17.500.000
Tổng cộng: