EHP Kit

Dùng trong chẩn đoán bệnh vi bào tử trùng trên tôm

Bệnh vi bào tử trùng EHP (Enterocytozoon hepatopanaei) trên tôm là một trong những bệnh nguy hiểm nhất trong nuôi tôm công nghiệp hiện nay. Tác nhân gây bệnh được xác định là vi bào tử trùng microsporidia, một ký sinh trùng nội bào, vật có thể nhiễm vào khối gan tụy gây nên sự chậm phát triển.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-EHP-100 K-EHP-100 100 tests 5.700.000
K-EHP-250 K-EHP-250 250 tests 13.500.000
Tổng cộng: