HPV Kit

Dùng trong chẩn đoán virus gây bệnh gan tụy trên tôm

Tôm nhiễm virus HPV (Hepatopancreatic Parvovirus) thường bỏ ăn, hoặc ít ăn, hoạt động yếu, dễ bị nhiễm các sinh vật bám trên mang, vỏ và các phần phụ. Gan tôm bị teo lại hoặc hoại tử, hệ cơ bụng đục mờ, hiện tượng chết thường xảy ra ở tôm ấu trùng, tỷ lệ chết từ 50 - 100%.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-HPV-100 K-HPV-100 100 tests 5.700.000
K-HPV-250 K-HPV-250 250 tests 13.500.000
Tổng cộng: