Kit tạo dòng eClone

eClone kit là bộ kit cho phép dòng hoá một hay nhiều đoạn DNA vào một vector đã cắt mở vòng một cách đơn giản (easy), hiệu quả (effective) và kinh tế (economical) dựa trên trình tự tương đồng giữa DNA mục tiêu và vector. Với phương pháp này, đoạn DNA mục tiêu được đảm bảo chèn vào vector đúng vị trí và đúng chiều mong muốn.

Các ưu điểm của phương pháp tạo dòng bằng eClone:

EASY: Cho phép chèn một hay nhiều đoạn DNA vào bất kỳ vị trí nào trên vector một cách dễ dàng

EFFECTIVE: Hơn 90% khuẩn lạc thu được là dương tính (mang DNA mục tiêu)

ECONOMICAL: Giảm tối đa việc sử dụng các enzyme như enzyme cắt giới hạn (restriction enzyme), phosphatase, ligase…

Hiểu quả hoạt động của elone: File PDF

Thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng.

Mã sản phẩm

Mô tả

Giá (VND)

EC.10

Đủ cho 10 phản ứng

2.000.000

EC.25

Đủ cho 25 phản ứng

4.000.000

EC.50

Đủ cho 50 phản ứng

6.000.000

EC.100

Đủ cho 100 phản ứng

10.000.000

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
EC.010 eClone.10 Đủ cho 10 phản ứng 2.000.000
EC.025 eClone.25 Đủ cho 25 phản ứng 4.000.000
EC.050 eClone.50 Đủ cho 50 phản ứng 6.000.000
EC.100 eClone.100 Đủ cho 100 phản ứng 10.000.000
Tổng cộng:

Hiểu quả hoạt động của elone: File PDF