KIT Chẩn Đoán

  • Bộ sản phẩm dùng để phát hiện các bệnh trên tôm gây ra bởi virus. 
  • Bộ kit đã bao gồm chứng nội, kiểm soát tốt kết quả kiểm tra. 
  • Áp dụng được trên tôm sú, tôm thẻ chân trắng.
  • Bộ kit bao gồm hóa chất: Tách chiết, PCR và Điện di