Gene Cloned

Là đoạn DNA sợi đôi đã được sàng lọc từ quá trình dòng hóa (chèn) sản phẩm G-Block vào Plasmid  pUC19, pBR322 hoặc pJET1.2 và biến nạp vào vi khuẩn E.coli, sau đó kiểm chứng bằng phương pháp Giải trình tự

Ưu điểm của Gene Cloned:

  • Trình tự chính xác 100%
  • Trình tự gene được chứng minh bằng phương pháp giải trình tự (có kết quả kèm theo)
  • Gene được chèn vào plasmid, sẵn sàng cho nhiều ứng dụng khác nhau.

PHUSA Biochem cung cấp các vector tạo dòng sử dụng một số dòng kháng sinh chọn lọc:

Loại vector

Kích thước

Kháng sinh chọn lọc

Đặc điểm

Trình tự

pUC19

2686 bp

Ampicillin/Tetracillin

High copy number

pUC19.txt

pBR322

4361 bp

Ampicillin/Tetracillin

Low copy number

pBR322.txt

pJET 1.2

2974 bp

Gene gây chết tế bào vật chủ
Ampicillin

High copy number

pJET1.2.txt

 

Các thông tin về kết quả giải trình tự, bao gồm sắc ký đồ, bản đồ plasmid và tệp .txt sẽ được gửi đến Khách hàng khi giao sản phẩm.

Kích thước
(bp)

Khối lượng
(ug)

Đơn giá (VNĐ)
(đã bao gồm thuế)

Thời gian giao hàng
(Ngày làm việc)

Up to 300

2 - 3

2.870.000/gene

30 - 35 ngày

301 - 750

2 - 3

3.670.000/gene

30 - 35 ngày

751 – 1200

2 - 3

5.900/bp

35 - 45 ngày

1201 - 2000

2 - 3

6.900/bp

35 - 45 ngày

2001 - 3000

2 - 3

7.900/bp

45 - 50 ngày