G-Block

G-Block là những đoạn DNA sợi đôi được tạo nên ngẫu nhiên nhờ sự kéo dài các cấu trúc overlap của các đoạn Oligo (Building block của gene) thông qua sự xúc tác của enzyme High Fidelity Polymerase. Sản phẩm sau khi tổng hợp sẽ được kiểm tra trên gel điện di agarose để xác nhận đúng kích thước.

  • Giá cả phù hợp
  • Thời gian giao hàng nhanh chóng – cam kết giảm giá 20% nếu giao hàng chậm.
  • Ứng dụng trong tạo dòng gene, nghiên cứu tạo đột biến, sửa đổi trình tự gene, đường chuẩn trong qPCR…

Lưu ý: trong sản phẩm G-Block sẽ chứa cả trình tự chính xác theo yêu cầu và các trình tự đột biến so với trình tự yêu cầu do quá trình bắt cặp ngẫu nhiên của các đoạn overlap. Ước tính sẽ có ít nhất 30% trình tự đột biến tồn tại trong G-Block.

Kích thước
(bp)

Khối lượng
(ng)

Giá/gene (VNĐ)
(đã bao gồm thuế)

Thời gian giao hàng
(Ngày làm việc)

Tạm thời

Up to 300

400

1.490.000

15 - 20 ngày

301 - 600

500

1.990.000

18 - 25 ngày

2.390.000

12 - 17 ngày

> 600

Contact us