Probe

TaqMan Probe hay Probe được dịch là “đoạn dò”, là các đoạn DNA sợi đơn được thiết kế nhằm bắt cặp đặc hiệu lên sợi DNA đích trong phản ứng Realtime PCR. Probe thường có chiều dài dao động từ 24-30 base với đầu 5 'gắn chất phát huỳnh quang (gọi là reporter) và 3' gắn chất hấp thụ tương ứng (còn gọi là Quencher). Một số chất phát huỳnh quang ở đầu 5 ' thông dụng như FAM, HEX, ROX, Cy5… Và chất hấp thụ huỳnh quang tương ứng ở đầu 3' có thể kể đến như TAMRA, BHQ1, BHQ2… 

Probe được sử dụng để phát huỳnh quang trong các phản ứng Real-Time PCR (PCR định lượng). Giúp theo dõi quá trình khuếch đại sản phẩm qua từng chu kỳ.

Probe được làm sạch bằng phương pháp HPLC và kiểm tra lại bằng phương pháp MS trước khi xuất hàng.

PHUSA Biochem cung cấp dịch vụ tổng hợp các Probe dạng:

Fluorescence dye

Quencher

Fluorescence dye

Quencher

 FAM

BHQ1/TAMRA

 Cyanine 3

BHQ2

 HEX

BHQ1/TAMRA

 Cyanine 5

 TET

BHQ1/BHQ2/TAMRA

 TAMRA

 ROX

BHQ2 / BHQ3

 QUASAR 705

BHQ2 / BHQ3

 TEXAS RED

 JOE

BHQ1 / TAMRA

 CAL FLUOR 610

 CAL FLUOR ORANGE

BHQ1 / BHQ2

 QUASAR 670

 CAL FLUOR GOLD 540

BHQ2 / BHQ3

 QUASAR 570

 FAM-HEX

T-BHQ1

 
NameOligo Length (base)Guarantee OD DeliveredEstimated PurityTurnaround TimePricing (VND)
Probe.Premium 016 - 35590%18-25 days4.300/base
Probe.premium 0236 - 50590%18-25 days5.000/base

3' - 5' Probe Options

TênCode 5'Code 3'ScaleFlourescent RangeQuenching RangeFees
5'FAM-3'TAMRA/5'-FAM//3'-TAMRA/200 nmol495-520470-5604.000.000
5'HEX-3'TAMRA/5'-HEX//3'-TAMRA/200 nmol535-556470-5604.000.000
5'TET-3'TAMRA/5'-TET//3'-TAMRA/200 nmol521-536470-5604.000.000
5'JOE-3'TAMRA/5'-JOE//3'-TAMRA/200 nmol522-548470-5604.200.000
5'FAM-3'BHQ1/5'-FAM//3'-BHQ1/200 nmol495-520480-5802.800.000
5'HEX-3'BHQ1/5'-HEX//3'-BHQ1/200 nmol535-556480-5804.000.000
5'TET-3'BHQ1/5'-TET//3'-BHQ1/200 nmol521-536480-5804.200.000
5'JOE-3'BHQ1/5'-JOE//3'-BHQ1/522-548480-5804.200.000
5'YakimaYellow-3'BHQ1/5'-YakimaYellow//3'-BHQ1/200 nmol530-549480-5804.200.000
5'Cal Fluor Orange 560-3'BHQ15'-Cal.Fluor560//3'-BHQ1/200 nmol538-559480-5804.200.000
5'Cal Fluor Gold 540-3'BHQ1/5'-Cal.Fluor540//3'-BHQ1/200 nmol522-544480-5806.185.000
5'TET-3'BHQ2/5'-TET//3'-BHQ2/200 nmol521-536550-6504.200.000
5'Cy3-3'BHQ2/5'-Cy3//3'-BHQ2/200 nmol549-566550-6504.200.000
5'Cy5-3'BHQ2/5'-Cy5//3'-BHQ2/200 nmol646-669550-6506.185.000
5'TAMRA-3'BHQ2/5'-TAMRA//3'-BHQ2/200 nmol557-583550-6504.200.000
5'ROX-3'BHQ2/5'-ROX//3'-BHQ2/200 nmol586-610550-6506.185.000
5'Texas Red-3'BHQ2/5'-Texas Red//3'-BHQ2/200 nmol597-616550-6506.185.000
5'Cal Fluor Red 610-3'BHQ2/5'-CalFlo.Red610//3'-BHQ2/200 nmol590-610550-6506.185.000
5'Quasar 670-3'BHQ2/5'-Quasar 670//3'-BHQ2/200 nmol647-670550-6506.185.000
5'Quasar 570-3'BHQ2/5'-Quasar 570//3'-BHQ2/200 nmol548-566550-6506.185.000
5'Quasar 705-3'BHQ2/5'-Quasar 705//3'-BHQ2/200 nmol690-705550-6506.185.000
5'Cal Flour Orange 560-3'BHQ2/5'-CalFloOra 560//3'-BHQ2/200 nmol538-559550-6506.185.000
5'Cy5-3'BHQ3/5'-Cy5//3'-BHQ3/200 nmol646-669620-7306.185.000
5'Quasar 670-3'BHQ3/5'-Quasar 670//3'-BHQ3/200 nmol647-670620-7306.185.000
5'Quasar 705-3'BHQ3/5'-Quasar 705//3'-BHQ3/200 nmol690-705620-7306.185.000