Oligo Tube


* PHUSA Biochem chỉ cung cấp Oligo với độ tinh khiết cao, bao gồm:
PremiumOligoGA: Chiều dài từ 15 đến 70 base
LongOligoGA: Chiều dài trên 70 base
HiOD Oligo: Dùng cho các ứng dụng cần nồng độ Oligo cao (từ
30 OD trở lên)

 

* Sản phẩm được trữ và giao hàng dạng tube truyền thống.
* Các tube có nhãn riêng và tùy chỉnh 100 µM (100 pmol/µl) miễn phí.

* Nồng độ OD cung cấp được đảm bảo trên 3 OD cho những Oligo có chiều dài >20 Base
* Giá của Oligo tùy thuộc vào độ dài và nồng độ được đảm bảo sau khi tổng hợp.
* Nếu quý khách chỉ cần nồng độ oligo thấp để tiết kiệm chi phí (2.200 VNĐ/ Base), vui lòng xem qua sản phẩm Oligo Plate.

   Code   

Represents

Code

Represents

Code

Represents

A

Adenine

Y

Pyrimidine (C or T)

D

A, G, T

G

Guanine

R

Purine (A or G)

V

A, C, G

C

Cytosine

W

Weak (A or T)

H

A, C, T

T

Thymine

S

Strong (G or C)

B

C, G, T

 

 

K

Keto (T or G)

X/N

Any base

 

 

M

Amino (C or A)

 

 

 

NameOligo Length (base)Guarantee OD DeliveredEstimated PurityTurn-around TimePricing (VND)
EconomyOligoGA.0115 - 351.5+90%72h3.800/base
EconomyOligoFree15 - 251.5+90%72h80.000/oligo
PremiumOligoGA.006 - 141,5 +95%+48h4.100/base
PremiumOligoGA.0115 - 353 +90%+48h4.100/base
PremiumOligoGA.0236 - 753 +85%+72h4.700/base
LongOligoGA.0176 - 1205 +80%96h6.700/base
LongOligoGA.02120+5+-96h8.000/base
HiOD Oligo.01.3015 - 303090%+48h15.000/base
HiOD Oligo.02.3031 - 703085%+72h18.000/base

Quý khách có yêu cầu đặc biệt: Contact us

Phụ phí 25.000 VND cho mỗi oligo PremiumOligoGA.00 (từ 6 - 14 base) 

- Phụ phí cho mỗi oligo giao ở dạng khô: 30.000 VNĐ/oligo