Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27

Olympic Sinh học quốc tế là một cuộc thi dành cho học sinh trung học. Tất cả các nước tham gia gửi bốn sinh viên hàng đầu của họ, là những người chiến thắng trong kỳ thi Sinh học quốc gia tương ứng.

PHUSA Biochem hân hạnh tài trợ hệ thống điều nhiệt cho cuộc thi OLYMPIC SINH HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 27 được tổ chức tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về cuộc thi, quý khách có thể tìm hiểu tại địa chỉ website http://ibo2016.org/v