HỘI NGHỊ “CÔNG NGHỆ DNA VÀ SINH HỌC TỔNG HỢP Ở ĐBSCL, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”

  

 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, công nghệ sinh học (CNSH) đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, y học, thực phẩm và năng lượng. Trong nông nghiệp, CNSH được coi là giải pháp đột phá xây dựng nền nông nghiệp nước ta phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. Lĩnh vực y học đã đạt được những thành tựu nổi bật trong chẩn đoán, sản xuất thuốc, ứng dụng tế bào gốc. Trong nghiên cứu hệ gen đã đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần vào phát triển CNSH Việt Nam. Với xu hướng đó, công ty Sinh Hóa Phù Sa phối hợp cùng trường Đại học Cần Thơ mong muốn là cầu nối giữa các nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu nhằm giới thiệu về các thành tựu đã đạt được và định hướng phát triển CNSH trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian tới

Với những lý do trên, hội thảo chuyên đề : “ Công nghệ DNA và Sinh học tổng hợp ở ĐBSCL, Hiện tại và Tương lai” sẽ được tổ chức tại hội trường trung tâm học liệu - Đại học Cần Thơ vào ngày ngày 23 tháng 10 năm 2015.

Hội nghị nhằm giới thiệu các thành quả nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực Công nghệ DNA và Sinh học tổng hợp (là một bộ môn mới được ra đời gần đây - dựa trên kỹ thuật tổng hợp và điều hòa gene) trong khu vực và các ứng dụng đã được phát triển. Đưa ra cái nhìn tổng quát về hiện trạng và định hướng mới cho phát triển công nghệ ở ĐBSCL. Đồng thời tạo cơ hội trao đổi thông tin và phát triển quan hệ hợp tác giữa các trường, viện nghiên cứu, ban ngành và các doanh nghiệp. Chi tiết