ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Có thể nói đại dịch COVID-19 là một thảm kịch của con người và là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, gây ra rủi ro lớn cho nền kinh tế thế giới. Vì vậy, một trong số các ưu tiên hàng đầu để tạo điều kiện cho các can thiệp y tế công cộng là tiến hành các kĩ thuật chẩn đoán trong phòng thí nghiệm đáng tin cậy.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nhiều phương pháp, sinh phẩm chẩn đoán có giá thành phù hợp.

PHUSA Biochem không ngừng nổ lực nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan đơn vị y tế của nhà nước để thực hiện các đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng, nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp đặc biệt các nước đang phát triển như Việt Nam, đồng thời góp phần giảm thiểu gánh nặng ngân sách nhà nước của việc chẩn đoán cho cộng đồng.