SINH PHẨM

PHUSA chú trọng phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho cộng đồng, hỗ trợ nghiên cứu và công tác phòng chống dịch bệnh

     - Với công nghệ tổng hợp và tinh sạch độc quyền, các bộ Probe theo trình tự đã công bố được sản xuất hàng loạt và kiểm soát chất lượng chặt chẽ

     - PHUSA Script one step RT Master mix (2X) là Master mix 2X do PHUSA nghiên cứu và phát triển, tất cả các thành phần PCR là có sẵn cho một phản ứng.

           Sản phẩm được cung cấp dưới dạng Tube 1,5 ml cho 50 Rxn (tương đương 25 ul/tube)

    Tiện lợi, dễ sử dụng.

    Tiết kiệm thời gian và giảm sự nhiễm chéo.

     Thích hợp cho nhiều thể tích phản ứng khác nhau.

     - Chứng dương là trình tự DNA được dòng hóa vào plasmid, đảm bảo độ ổn định