Thiết bị khác

Ngoài thiết bị tự sản xuất, PHUSA Biochem cũng phân phối những dòng thiết bị khác nhau để trang bị một phòng thí nghiệm sinh học phân tử nhỏ gọn