TSV Kit

Dùng trong chẩn đoán virus gây hội chứng Taura trên tôm

Dấu hiệu bệnh lý tương tự như bệnh vi khuẩn. Bệnh dạng cấp tính đuôi tôm chuyển màu đỏ và bệnh mạn tính có nhiều đốm nhiễm melani do biều bì hoại tử. Tỷ lệ chết xuất hiện liên quan đến quá trình lột vỏ. Tuy nhiên nếu tôm sống lột vỏ được, chúng thường hồi phục sinh trưởng bình thường, mặc dù chúng có nhiễm liên tục virus.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-TSV-100 K-TSV-100 100 tests 7.500.000
K-TSV-250 K-TSV-250 250 tests 17.500.000
Tổng cộng: