MBV Kit

Dùng trong chẩn đoán virus gây bệnh còi trên tôm

Khi tôm mới nhiễm virus MBV (Monodon Baculovirus), dấu hiệu bệnh không biểu hiện rõ ràng. Khi tôm nhiễm bệnh nặng và phát bệnh thường có biểu hiện một số dấu hiệu sau: Tôm có màu tối hoặc xanh tái, xanh xẫm. Tôm kém ăn, hoạt động yếu và sinh trưởng chậm (chậm lớn). Các phần phụ và vỏ kitin có hiện tượng hoại tử, có nhiều sinh vật bám (ký sinh trùng đơn bào, tảo bám và vi khuẩn dạng sợi). Gan tụy teo lại có màu trắng hơi, thối rất nhanh. Tỷ lệ chết dồn tích, cao tới 70% hoặc có thể tôm chết hầu hết trong ao.

Mã sản phẩm Tên Diễn giải Đơn giá (VAT) Số lượng Thành tiền
K-MBV-100 K-MBV-100 100 tests 5.700.000
K-MBV-250 K-MBV-250 250 tests 13.500.000
Tổng cộng: