Hóa chất Sinh Học

PHUSA Biochem cung cấp những dòng sản phẩm phục vụ cho các nghiên cứu về sinh học phân tử. Trong đó có thể kể đến các hóa chất PCR, hóa chất điện di, hóa chất tạo dòng và hóa chất giải trình tự Sanger.